คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับศาลแพ่งธนบุรี จัดกิจกรรมโครงการดี ๆ เพื่อสังคม ในโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับการจัดการมรดก กฏหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้บริโภคและการติดต่อราชการศาล ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายในงานได้รับเกียรติจากนายจักษ์ชัย เยพิทักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมกับนายวิชัย ชำนาญการค้า รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณาจารย์ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายเข้าร่วมงาน สำหรับหัวข้อที่จัดการบรรยายในครั้งนี้ ในช่วงแรกจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ การติดต่อราชการศาล”และการจัดการมรดก” และในช่วงที่ 2 บรรยายเรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภค” บรรยายโดยนายปกรณ์ แต้ประจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ โทรศัพท์ 02-807-4500 ต่อ 416