กำหนดการเช่าชุดครุย


ลงทะเบียนเช่าชุดครุย ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 - วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 

เวลาทำการ วันอังคาร - วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 . -19.00 .  

ยกเว้น ทุกวันจันทร์ และ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 หยุดเทศกาลปีใหม่ 

(กรุณานำบัตรประชาชนผู้รับและผู้เช่ามาแสดงด้วย)กำหนดการคืนชุดครุย


วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงเวลา 19.00

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 - วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 19.00 . (ยกเว้นวันจันทร์)

(กรุณานำบัตรประชาชนผู้รับและผู้คืนมาแสดงด้วย)