มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร 
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ได้นำผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขนาด 5.76 ตารางเมตร กว่า 30 ภาพ 
มาจัดเป็นภาพพาโนรามาขนาดใหญ่กว่า 139 ตารางเมตร โดยเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า ประเมินค่ามิได้ 
มาจัดแสดงเพื่อให้บัณฑิตและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตรได้น้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมพร้อมถ่ายภาพที่ระลึกได้ที่มหาวิทยาลัยในช่วงงานรับปริญญาบัตรในครั้งนี้ 
ท่านผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-807-4500 
โครงการทำดีเพื่อพ่อ หรือ Line ID: @iamSAU14-02-2017