มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงที่บางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี คณาจารย์และน.ศ.เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทย การทำกระทงในวันลอยกระทงและกิจกรรมอื่น ๆ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557


    
    
    
    
    

สามารถรับชมวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YOUTUBE

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th